RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Dr Lifestyle, dalej ADO:

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO)

Monika Ciesielska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dr Lifestyle Monika Ciesielska z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 23B lok. 2 (Kod pocztowy: 90-539), adres e-mail: ado@drlifestyle.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

 • Prowadzenie konta użytkownika –  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • Sprzedaż produktów i usług – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie danych szczególnych, w tym danych medycznych – Art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • Marketing własnych produktów i usług (newsletter) – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń i praw – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • Nawiązanie kontaktu (formularz kontaktowy) – Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • Zamieszczanie komentarzy na blogu – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

Odbiorcy danych osobowych

 • Hitme.pl – w celu przechowywania danych na serwerze,
 • MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego,
 • ifirma – w celu korzystania z systemu do fakturowania i usług księgowości,
 • Google Analytics – w celu śledzenia do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czasu spędzonego na stronie, odwiedzonych podstron itd.
 • Tpay – w celu korzystania z bramki płatności, zapewniającej bezpieczeństwo i szybkość transakcji,
 • podmioty świadczące dla nas usługi księgowe i informatyczne,
 • podmioty świadczące dla nas usługi przewozu Towarów,
 • banki obsługujące płatności.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych osobowych

 • przez czas realizacji umowy, a po jego upływie przez czas wynikający z obowiązujący przepisów prawa, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń oraz przez czas przechowywania ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej,
 • w zakresie danych szczególnych, w tym danych medycznych do czasu cofnięcia zgody,
 • do czasu wniesienia sprzeciwu lub rezygnacja z newslettera,
 • do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza lub do czasu cofnięcia zgody,
 • przez czas funkcjonowania bloga Administratora lub wniesienia sprzeciwu,

Prawa użytkownika związane z danymi osobowymi

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do bycia zapomnianym;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie,

Podstawa obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.